Thi bằng lái xe ô tô hạng B2 C D E F tại TPHCM


1. Thi bằng lái xe B2
- Hạng B2: lái xe ô tô 4 - 9 chỗ và tải dưới 3,5 tấn.
- Dành cho học viên trên 18 tuổi và đủ điều kiện sức khỏe theo quy định.
- Thủ tục thi bằng lái xe B2: học viên chỉ cần chuẩn bị CMND photo không cần công chứng, còn lại mọi giấy tờ và thủ tục khác bên trung tâm sẽ hỗ trợ cho học viên
- Học viên muốn tham gia khóa học và thi lái xe B2 (dành cho người bắt đầu và chưa biết lái xe) xem tại link =>> học lái xe ô tô B2
Thi bằng lái xe ô tô hạng B2 C D E F tại TPHCM

2. Thi bằng lái xe hạng C
- Hạng C: lái xe ô tô 4 - 9 chỗ và tải trên 3,5 tấn.
- Dành cho học viên trên 21 tuổi và đủ điều kiện sức khỏe theo quy định.
Thủ tục thi bằng lái xe hạng C: học viên chỉ cần chuẩn bị CMND photo không cần công chứng, còn lại mọi giấy tờ và thủ tục khác bên trung tâm sẽ hỗ trợ cho học viên
- Học viên muốn tham gia khóa học và thi lái xe hạng C (dành cho ngưới mới bắt đầu và chưa biết lái xe) xem tại link =>> học bằng lái xe tải hạng C

3. Thi bằng lái xe hạng D
- Hạng D: lái xe ô tô du lịch dưới 30 chỗ
- Dành cho học viên từ 24 tuổi trở lên, đủ điều kiện sức khỏe theo quy định, bằng tốt nghiệp cấp 2
- Học phí thi bằng lái xe hạng D:

4. Thi bằng lái xe hạng E
- Hạng E: lái xe ô tô du lịch trên 30 chỗ
- Dành cho học viên từ 27 tuổi trở lên, đủ điều kiện sức khỏe theo quy định, bằng tốt nghiệp cấp 2

5. Thi bằng lái xe hạng F
- Hạng F: lái xe ô tô các hạng B2, C, D, E và kéo theo rơ moóc tương ứng