LỊCH THI

- Lịch thi hạng B2 

 Khóa lớp Ngày khai giảng Ngày tốt nghiệp Ngày sát hạch Số học viên
 K23B1
 16/06 16,17/0930/09200 
 K23B2 23/0623,24/09 01/10150 
 K23B3 07/0707,08/10 15/10198 
 K23B4 20/0720,21/10 30/10108 
 K23B5 07/0807,08/11 16/11230 
 K24B 13/0813,14/11 20/11180 
 K24B1A 15/0815,16/11 24/11150 
 K24B1 31/0802,03/12 10/12200 
 K24B1.1 05/09 06,07/12
 15/12 150
 K24B2 08/0909,10/12 18/12 150

- Lịch thi hạng C

 Khóa lớp Ngày khai giảngNgày tốt nghiệp Ngày sát hạch Số học viên 
 K7.106/05 18,19/09 30/0980 
 K7.226/05 08,09/10 15/10108 
 K7.309/06 22,23/10 30/1065 
 K7.423/06 05,06/11 13/11168 
 K7.520/07 03,04/12 10/1296 
 K805/08 19,20/12 30/12119 
 K8C115/08 29,30/12 07/01160 
 K8.131/08 15,16/0123/0180 
 K8.1C101/09 16,17/01 26/01192 
 K8.1C215/09 29,30/01 24/02192 
 K8.221/09 04,05/02 26/02106