HỎI ĐÁP‎ > ‎

Thời hạn bằng lái xe hạng A1 A2 B1 B2 C D E F

Theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT Dưới đây là thời hạn sử dụng của giấy phép lái xe, các bạn nên đi đổi lại bằng mới trước khi hết hạn

- Thời hạn bằng lái xe hạng A1, A2, A3: Không thời hạn:

- Thời hạn bằng lái xe hạng B1: có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

- Thời hạn bằng lái xe hạng A4, B2: có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp

- Thời hạn bằng lái xe hạng C, D, E: có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp

- Thời hạn bằng lái xe hạng FB2, FC, FD, FE: có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp

Thời hạn bằng lái xe hạng A1 A2 B1 B2 C D F

Đổi giấy phép lái xe hết hạn xem tại đây =>> đổi bằng lái hết hạn

- Giấy phép lái xe (GPLX) đã hết hạn sử dụng dưới 3 tháng sẽ áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 52 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT: "Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, kể từ ngày hết hạn, người có giấy phép lái xe bị hỏng được xét đổi giấy phép lái xe".

- Giấy phép lái xe (GPLX) quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên sẽ áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 52 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012:

+ Quá hạn sử dụng từ 3 tháng đến 1 năm kể từ ngày hết hạn: phải thi sát hạch lý thuyết để cấp lại GPLX.

+ Quá hạn sử dụng trên 1 năm kể từ ngày hết hạn: phải thi sát hạch lý thuyết và thực hành để cấp lại GPLX


Xem thêm:

- Bằng lái B1, B2 là gì? Bằng lái xe B1 và B2 khác nhau chỗ nào

- Các loại bằng lái xe tại Việt Nam