Bằng lái xe FC là gì? Điều kiện thi lấy bằng lái xe FC Container

Bằng lái xe FC là gì?

- Bằng lái xe hạng FC cấp cho người lái xe ô tô để điều khiển các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và hạng FB2

Điều kiện thi lấy bằng lái xe hạng FC Container

- Người muốn lên hạng FC cần phải có bằng lái xe hạng C và thời gian hành nghề 03 năm trở lên.
- Đủ 24 tuổi.
- Là công nhân Việt Nam có đủ điều kiện sức khỏe để học và thi sát hạch lái xe hạng FC theo quy định.

Xem chi tiết khóa nâng dấu lên FC tại => Nâng dấu C lên Fc


Xem thêm:

- Các loại bằng lái xe tại Việt Nam

- Thời hạn bằng lái xe hạng A1 - A2 - B1 - B2 - C - D - E - F

- Quy trình thi bằng lái xe ô tô hạng B1 - B2 - C - D - E - F